วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิด

                         ปัญหาข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิดมีดังนี้
  1.ไม่มีประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียน สาเหตัและการแก้ไขเมื่อไม่มีประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียน
  -หน้าทองขาวสกปรก                          การแก้ไข   เปลี่ยนหัวทองขาว
  -ระยะห่าวหน้าทองขาวชิดเกินไป        การแก้ไข   ปรับระยะห่างของหน้าทองขาว
  -คอนเดนเซอร์เสื่อม                           การแก้ไข    เปลี่ยนคอนเดนนเซอร์
  -แบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้า                          การแก้ไข    ประจุกกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่
  -สายไฟวงจรปฐมภูมิหลุดหรือสกปรก  การแก้ไข   ทำความสะอาดและยึดขั้วให้แน่น
  -คอยล์จุดระเบิดเสื่อม                         การแก้ไข    เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดใหม่
  -ไม่มีกระแสไฟที่วงจรปฐมภูมิ             การแก้ไข    ตรวจสอบวงจรปฐมภูมิ
  -แผ่นยึดหน้าทองขาวไม่ลงดิน            การแก้ไข   ยึดสายดินให้แน่น
  -มีความชื้นที่ฝาครอบจานจ่าย             การแก้ไข   เช็ดทำความสะอาด
   และหน้าทองขาว
2. มรประกายไฟออกที่เขี้ยวหัวเทียนน้อยมาก สาเหตุและวิธีการแก้ไขมีดังนี้
  -หน้าทองขาวสกปรกหรือไหม้              การแก้ไข   เปลี่ยนหน้าทองขาวใหม่
  -หัวโรเตอร์และขั้วด้านในฝาครอบ       การแก้ไข   เปลี่ยนฝาครอบจานจ่ายและหัวโรเตอร์
    จานจ่ายไหม้
  -สปริงหน้าทองขาวล้า                          การแก้ไข   เปลี่ยนสปริงหน้าทองขาว
  -สายไฟแรงสูงเสื่อม                             การแก้ไข   เปลี่ยนสายไฟแรงสูงใหม่
  -ลูกเบี้ยวจานจ่ายสึกหรอ                      การแก้ไข   เปลี่ยนลูกเบี้ยวจานจ่าย
  -บูชเพลาลูกเบี้ยวจานจ่ายสึกหรอ         การแก้ไข   เปลี่ยนบูชเพลาลูกเบี้ยว
  -คอนเดนเซอร์เสื่อม                             การแก้ไข   เปลี่ยนคอนเดนเซอร์
  -คอยล์จุดระเบิดเสื่อม                           การแก้ไข   เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดใหม่
  -สายไฟวงจรปฐมภูมิสกปรกหรือหลุด   การแก้ไข   ทำความสะอาดหรือยึดให้แน่น
3.จุดระเบิดผิดพลาดที่ความเร็วต่ำ สาเหตุและวิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้
  - ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนมากเกินไป    การแก้ไข   ปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน
  -ฉนวนหัวเทียนแตกร้าว                             การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียน
  -หัวเทียนบอด                                            การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียน
  -มีประกายไฟออกที่เขี้ยวหัวเทียนน้อยมาก  การแก้ไข  ให้แก้ปัญหาตามหัวข้อปัญหามีประกายไฟออกที่
                                                                                        เขี้ยวหัวเทียนน้อยมาก
4.การจุดระเบิดผิดผลาดทุกความเร็ว  สาเหตุและการแก้ไขปัญหาทำได้ดังนี้
  -หัวเทียนบอด                                         การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียนใหม่
  -ฉนวนหัวเทียนแตกร้าว                          การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียนใหม่
  -ขั้วสายไฟแรงสูงที่หัวเทียนไม่ถูกต้อง   การแก้ไข   ปรับลำดับการจุดระเบิดใหม่
  -ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนมากเกินไป  การแก้ไข   ปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนให้ถูกต้อง
5.หน้าทองขาวเสื่อมเร็วกว่ากำหนด  สาเหตุและการแก้ไขทำได้ดังนี้
  -หน้าทองขาวสกปรก                            การแก้ไข   เปลี่ยนใหม่
  -คอยล์จุดระเบิดเสื่อม                           การแก้ไข   เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดใหม่
  -ปรับระยะห่างหน้าทองขาวไม่ถูกต้อง   การแก้ไข   ปรับตั้งระยะห่างหน้าทองขาวใหม่
  -แรงเคลื่อนไฟแรงสูงมากเกินไป           การแก้ไข   ปรับค่าแรงเคลื่อนไฟแรงสูงให้ถูกต้อง
  -คอนเดนเซอร์เสื่อม                              การแก้ไข   เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่
  -ชุดความต้านทานคอยล์จุดระเบิดเสื่อม   การแก้ไข   เปลี่ยนชุดความต้านทานใหม่
6.คอยล์เสื่อมเร็วกว่ากำหนด  สาเหตุและการแก้ไขปัญหาทำได้ดังนี้
  -น้ำมันคอยล์รั่ว                                    การแก้ไข   เปลี่ยนคอยล์ใหม่
  -ความร้อนจากเครื่องยนต์                   การแก้ไข   เปลี่ยนที่ติดตั้งคอยล์ใหม่ 
  -แรงเคลื่อนไฟแรงสูงมากเกินไป         การแก้ไข   ปรับค่าแรงเคลื่อนไฟแรงสูงให้ถูกต้อง
7.คอนเดนเซอร์เสื่อม สาเหตุและการแก้ไขปัญหาทำได้ดังนี้
  -ได้รับความชื้นมากเกินไป                   การแก้ไข   เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่
  -การใช้งานนานๆ                                 การแก้ไข   เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่
8.หัวเทียนเสื่อมเร็วกว่ากำหนด  สาเหตุและการแก้ไขปัญหา
  -เกลียวเสียในขณะติดตั้งหัวเทียน            การแก้ไข   กวดขันแรงบิดหัวเทียนให้ได้ตามค่าที่กำหนด
  -ใช้หัวเทียนที่มีค่าความร้อนไม่ถูกต้อง    การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียนที่มีค่าความร้อนที่ถูกต้อง
  -เกิดการชิงจุด                                          การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียนเป็นหัวเทียนเย็น
  -เกิดดีโทเนชัน                                         การแก้ไข   เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง
  -ส่วนผสมไอดีบางเกินไป                         การแก้ไข   ปรับค่าส่วนผสมใหม่
9.เกิดการชิงจุด สาเหตุและการแก้ไขการเกิดชิงจุด
  -เครื่องยนต์ร้อนจัด                                  การแก้ไข   ตรวจสอบระบบหล่อเย็น
  -มีเขม่าในห้องเผาไหม้มาก                     การแก้ไข   ทำความสะอาดห้องเผาไหม้
  -ให้หัวเทียนร้อน                                      การแก้ไข   เปลี่ยนใช้หัวเทียนเย็น
10.เครื่องยนต์เกิดสะอึก  สาเหตุและการแก้ไขเครื่องยนต์สะอึก
  -หัวเทียนบอด                                         การแก้ไข   เปลี่ยนหัวเทียนใหม่
  -ไฟแก่เกินไป                                          การแก้ไข   ปรับไฟการจุดระเบิดให้ถูกต้อง
  -จังหวะจุดระเบิดไม่ถูกต้อง                     การแก้ไข   ตรวจสอบสายไฟแรงสูงที่หัวเทียนให้ถูกต้องตาม
                                                                                    ลำดับการจุดระเบิด
11.เครื่องยนต์เกิดอาการจาม  สาเหตุและการแก้ไขเครื่องยนต์จามทำได้ดังนี้
  -ลำดับการจุดระเบิดไม่ถูกต้อง                    การแก้ไข   จัดลำดับการจุดระเบิดให้ถูกต้อง
  -ฝาครอบจานจ่ายรั่ว                                   การแก้ไข   เปลี่ยนฝาครอบจานจ่าย
WWW.PCNFORKLIFT.COM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น